Flux RSShttps://pad.philharmoniedeparis.fr/Ermes/Recherche/Search.svc/SearchRss?q=%7B%22CloudTerms%22:%5B%5D,%22PageRange%22:3,%22QueryString%22:%22Identifier_idx:(1090799%20OR%201090808%20OR%201090753%20OR%200082766%20OR%200082249%20OR%200905932%20OR%200082404%20OR%201090784%20OR%200937194%20OR%200892373%20OR%200802357%20OR%200806750%20OR%201041420%20OR%200807252%20OR%200786978%20OR%200805425%20OR%200806177%20OR%200786988%20OR%200796492%20OR%200082094%20OR%200746657%20OR%200937199%20OR%200887810%20OR%200082219%20OR%200082214%20OR%200082212%20OR%200082247%20OR%200082248)%22,%22ResultSize%22:6,%22ScenarioCode%22:%22MEDIA%22,%22ScenarioDisplayMode%22:%22display-standard%22,%22SearchTerms%22:%22Identifier_idx%201090799%20OR%201090808%201090753%200082766%200082249%200905932%200082404%201090784%200937194%200892373%200802357%200806750%201041420%200807252%200786978%200805425%200806177%200786988%200796492%200082094%200746657%200937199%200887810%200082219%200082214%200082212%200082247%200082248%22,%22SortField%22:%22DateOfPublication_sort%22,%22SortOrder%22:0,%22XslPath%22:%22Recherche/encart_search.xslt%22,%22UseCache%22:true%7D&_sc=MEDIA0786978http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0786978/le-japon-racines-et-ruptures-jazz-in-japanLe Japon, racines et ruptures : Jazz in Japan<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 33 min</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Le Japon, racines et ruptures : Jazz in Japan">Le Japon, racines et ruptures : Jazz in Japan</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Cité de la musique le jeudi 15 juin 2006 (20h, salle des concerts)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>Yosuke Yamashita, composition, piano</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>Big Band du Conservatoire de Paris</li> <li>François Théberge, direction musicale</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Jazz</li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2021-05-20T09:48:14+02:000082248http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0082248/musiques-des-trois-religions-chinoises-musique-des-reunions-confuceennes-musique-du-canon-des-grotteMusiques des trois religions chinoises : Musique des réunions confucéennes : Musique du Canon des Grottes (Dongjing)<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 10 min</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Musiques des trois religions chinoises : Musique des réunions confucéennes : Musique du Canon des Grottes (Dongjing)">Musiques des trois religions chinoises : Musique des réunions confucéennes : Musique du Canon des Grottes (Dongjing)</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Cité de la musique le samedi 05 septembre 1998 (16h30, salle des concerts)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>Xuan Ke, direction, vièle erhu</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>Musiciens de l'association de musique ancienne des Nakhi de Dayan (Dayan Naxi guyue hui), Lijiang (province du Yunnan)</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2021-05-20T09:46:27+02:000892373http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0892373/les-annees-gainsbourg-1-la-gainsbourgmania-japonaiseLes années Gainsbourg 1 : la "Gainsbourgmania" japonaise<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1 h 19 min 33 sec</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Les années Gainsbourg 1 : la "Gainsbourgmania" japonaise">Les années Gainsbourg 1 : la "Gainsbourgmania" japonaise</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Cité de la musique le vendredi 24 octobre 2008 (20h, amphithéâtre)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>Serge Gainsbourg, Alain Goraguer, Michel Colombier, Jimmy Walter, composition</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>Jon the Dog ; Kenzo Saeki</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Chanson</li> <li>Pop</li> <li>20ème siècle (1945-2000) </li> <li>21ème siècle </li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2021-03-17T10:13:36+01:000887810http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0887810/la-legende-de-serpent-blancLa Légende de Serpent blanc<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 43 min 41 sec</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :La Légende de Serpent blanc">La Légende de Serpent blanc</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Salle Pleyel le vendredi 28 décembre 2007 (20h)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>Troupe de l'Institut d'Opéra de Pékin de la ville de Dalian</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>Li Ping, Ping Tao, Ding Yanyu, Yang Chi, Liu Tingjian, Fu Peng, Zhao Yue, Yan Jianfu,Zhou Weibing, Yang Cheng, Zhang Dajun, Li Wei, Deng Xiangdang, Li Weichuan, Mu Shanlun,Wang Mo, Yue Feng, Cui Zhiming, Xu Ying, Yang Qiuli, Zhao Wenbao, Wang Xiaoliang,Liu Yuanzhi, Zhao Guodong, Yin Chuanhai, Cui Zhi, Chen Shujun, Yang Guohua, Wang Kejian,Xiao Di, Bai Yu, An Lina, Tang Yuming, acteurs</li> <li>Liu Depeng, Xu Dayou, Huang Baohua, Ai Na, Wu Guolian, Wang Jiahui, Yu Zhifan, Tao Wei, Wang Xin, musiciens</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2021-02-05T09:38:13+01:001090799http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/1090799/week-end-japon-1-buyoWeek-end Japon (1). Buyo<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 28 min 53 sec</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Week-end Japon (1). Buyo">Week-end Japon (1). Buyo</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Philharmonie de Paris le dimanche 14 octobre 2018 (15h, Salle des concerts - Cité de la musique)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>[Auteurs divers]</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>Jiuta</li> <li>Seikin Tomiyama, chant, shamisen</li> <li>Kiyohito Tomiyama, chant, koto</li> <li>Nagauta</li> <li>Katsushiro Kineya, Mitsuya Kineya, Jun Toonajimi, Katsushisuke Kineya, chant</li> <li>Eihachiro Kineya, Rokujiro Kineya, Katsukuniharu Kineya, Fumiya Kineya, shamisen</li> <li>Narimono</li> <li>Roei Tosha, Kiyoyuki Tosha, Tazuyuki Mochizuki, Kan Fukuhara, Roo Tosha, Rokon Tosha, Yukimaru Tosha</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2021-01-20T10:20:53+01:001090753http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/1090753/week-end-japon-1-gagakuWeek-end Japon (1) : Gagaku<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 38 min 45 sec</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Week-end Japon (1) : Gagaku">Week-end Japon (1) : Gagaku</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Philharmonie de Paris le samedi 13 octobre 2018 (20h30, grande salle Pierre Boulez - Philharmonie)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>[Auteurs divers]</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>Ensemble Reigakusha</li> <li>Kaiji Moriyama, chorégraphie</li> <li>Makoto Ofune, installation VOID</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> <li>21ème siècle </li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2021-01-20T10:20:52+01:001090784http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/1090784/week-end-japon-1-les-murmures-de-la-soieWeek-end Japon (1) : Les Murmures de la soie<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">44 min 7 sec</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Week-end Japon (1) : Les Murmures de la soie">Week-end Japon (1) : Les Murmures de la soie</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Philharmonie de Paris le samedi 13 octobre 2018 (18h, Amphithéâtre)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>[Auteurs divers]</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>Seikin Tomiyama, kotos et shamisen</li> <li>Kiyohito Tomiyama, koto et shamisen</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2021-01-20T10:20:52+01:001090808http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/1090808/week-end-japon-1-tambours-taikos-eitetsu-hayashi-ensemble-eitetsu-fu-un-no-kaiWeek-end Japon (1) : Tambours Taikos : Eitetsu Hayashi, Ensemble Eitetsu Fu-Un no Kai<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 33 min 25 sec</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Week-end Japon (1) : Tambours Taikos : Eitetsu Hayashi, Ensemble Eitetsu Fu-Un no Kai">Week-end Japon (1) : Tambours Taikos : Eitetsu Hayashi, Ensemble Eitetsu Fu-Un no Kai</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Philharmonie de Paris le dimanche 14 octobre 2018 (18h, Grande salle Pierre Boulez - Philharmonie)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>[Auteurs divers]</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>Eitetsu Hayashi, tambours Taikos</li> <li>Ensemble Eitetsu Fu-Un no Kai</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2020-09-25T10:47:35+02:000082404http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0082404/domaine-prive-heinz-holliger-forum-heinz-holliger-concertDomaine privé Heinz Holliger : Forum Heinz Holliger : Concert<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 7 min 39 sec</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Domaine privé Heinz Holliger : Forum Heinz Holliger : Concert">Domaine privé Heinz Holliger : Forum Heinz Holliger : Concert</h3> <p class="template-resume">Concert enregistré à la Cité de la musique le samedi 26 avril 2003 (18h, amphithéâtre)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>Heinz Holliger, composition</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>Matthias Würsch, percussions</li> <li>Bayarbaatar Davaasuren, chant</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musique contemporaine</li> <li>Musiques traditionnelles</li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2020-02-19T09:12:19+01:000937194http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0937194/les-routes-de-l-orient-la-route-de-l-orient-au-temps-de-francisco-javier-1506-1553Les routes de l'Orient - La route de l'Orient au temps de Francisco Javier (1506-1553)<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 56 min 12 sec</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Les routes de l'Orient - La route de l'Orient au temps de Francisco Javier (1506-1553)">Les routes de l'Orient - La route de l'Orient au temps de Francisco Javier (1506-1553)</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Cité de la musique le dimanche 29 novembre 2009 (16h30, salle des concerts)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>[Auteurs divers]</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>Hespèrion XXI et musiciens invités</li> <li>La Capella Reial de Catalunya</li> <li>Jordi Savall, direction, viole de gambe soprano</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> <li>16ème siècle </li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2019-12-13T09:13:39+01:000937199http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0937199/les-routes-de-l-orient-concert-baroque-a-la-cite-interditeLes routes de l'Orient : Concert baroque à la Cité interdite<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 32 min 49 sec</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Les routes de l'Orient : Concert baroque à la Cité interdite">Les routes de l'Orient : Concert baroque à la Cité interdite</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Cité de la musique le mardi 01 décembre 2009 (20h, amphithéâtre)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>[Auteurs divers]</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>XVIII-21 Le Baroque Nomade</li> <li>Jean-Christophe Frisch, direction, flûte</li> <li>Cyrille Gerstenhaber, soprano</li> <li>Wang Weiping, chant, pipa</li> <li>Shi Kelong, chant, percussions</li> <li>François Picard, orgue à bouche, xiao</li> <li>Jonathan Dunford, viole de gambe</li> <li>Rémi Cassaigne, théorbe</li> <li>Jean-Luc Ho, clavecin, orgue</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musique baroque</li> <li>Musiques traditionnelles</li> <li>18ème siècle </li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2019-04-07T13:18:03+02:000905932http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0905932/3eme-biennale-d-art-vocal-week-end-femmes-d-orient-wang-shin-shin-et-you-li-yu-taiwan-funerailles-de3eme Biennale d'art vocal : Week-end femmes d'Orient : Wang Shin-shin et You Li-yu (Taïwan) : Funérailles des fleurs<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 14 min 34 sec</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :3eme Biennale d'art vocal : Week-end femmes d'Orient : Wang Shin-shin et You Li-yu (Taïwan) : Funérailles des fleurs">3eme Biennale d'art vocal : Week-end femmes d'Orient : Wang Shin-shin et You Li-yu (Taïwan) : Funérailles des fleurs</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Cité de la musique le samedi 26 mai 2007 (15h, amphithéâtre)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>[Auteurs divers]</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>Wang Shin-shin, chant, pipa</li> <li>You Li-yu, chant, qin</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> <li>21ème siècle </li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2019-04-07T13:14:52+02:000807252http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0807252/japanese-performers-culture-pop-emprunt-et-transcendanceJapanese performers : Culture pop : emprunt et transcendance<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">3h 1 min</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Japanese performers : Culture pop : emprunt et transcendance">Japanese performers : Culture pop : emprunt et transcendance</h3> <p class="template-resume">Concert enregistré à la Cité de la musique le samedi 17 juin 2006 (20h, salle des concerts)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>[Auteurs divers]</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Pop</li> <li>Rock</li> <li>Electro</li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2019-04-07T12:55:58+02:000806750http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0806750/le-japon-racines-et-ruptures-chants-traditionnels-et-contemporains-ainu-oki-ainu-dub-mare-ure-uLe Japon, racines et ruptures : Chants traditionnels et contemporains ainu : Oki Ainu Dub & Mare-ure-u<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 26 min</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Le Japon, racines et ruptures : Chants traditionnels et contemporains ainu : Oki Ainu Dub & Mare-ure-u">Le Japon, racines et ruptures : Chants traditionnels et contemporains ainu : Oki Ainu Dub & Mare-ure-u</h3> <p class="template-resume">Concert enregistré à la Cité de la musique le vendredi 23 juin 2006 (20h, amphithéâtre)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>[Auteurs divers]</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>Oki Ainu Dub</li> <li>Oki Kano</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2019-04-07T12:55:57+02:000806177http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0806177/le-japon-racines-et-ruptures-bunraku-l-art-des-marionnettesLe Japon : racines et ruptures : Bunraku : l'art des marionnettes<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 25 min 37 sec</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Le Japon : racines et ruptures : Bunraku : l'art des marionnettes">Le Japon : racines et ruptures : Bunraku : l'art des marionnettes</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Cité de la musique le samedi 10 juin 2006 (20h, salle des concerts)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>Théatre National du Bunraku avec Minosuke Yoshida III, Trésor National Vivant</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2019-04-07T12:55:46+02:000805425http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0805425/le-japon-racines-et-ruptures-bunraku-l-art-des-marionnettesLe Japon, racines et ruptures : Bunraku, l'art des marionnettes<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 23 min</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Le Japon, racines et ruptures : Bunraku, l'art des marionnettes">Le Japon, racines et ruptures : Bunraku, l'art des marionnettes</h3> <p class="template-resume">Concert enregistré à la Cité de la musique le samedi 10 juin 2006 (15h, salle des concerts)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>Théâtre National du Bunraku avec Minosuke Yoshida III, Trésor National Vivant</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2019-04-07T12:55:43+02:000802357http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0802357/le-japon-racines-et-ruptures-shomyo-du-temple-daigo-chant-des-moines-bouddhistesLe Japon, racines et ruptures : Shomyo du Temple Daigo : chant des moines bouddhistes<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 14 min 12 sec</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Le Japon, racines et ruptures : Shomyo du Temple Daigo : chant des moines bouddhistes">Le Japon, racines et ruptures : Shomyo du Temple Daigo : chant des moines bouddhistes</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Cité de la musique le samedi 24 juin 2006 (20h, salle des concerts)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>[Traditionnel]</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>Jun-na, prieur principal</li> <li>Kyoin, Kodai, Hokan, Zenjo, Seisho, Shuyu, Kanshu, Choko, Mikkyo, Shoshin, Shotoku, Koshin, Sosho, Shuso, Dai jo, Sho-on, Jun-ei, Giyu, Shunkai, Shunshu, Ikko, prieurs</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2019-04-07T12:53:13+02:000796492http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0796492/la-japon-japanese-perfomers-onkyo-ha-noise-neo-dada-musique-electronique-japonaiseLa Japon, japanese perfomers : Onkyo-ha, noise, néo-dada : musique électronique japonaise<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 37 min</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :La Japon, japanese perfomers : Onkyo-ha, noise, néo-dada : musique électronique japonaise">La Japon, japanese perfomers : Onkyo-ha, noise, néo-dada : musique électronique japonaise</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Cité de la musique le mardi 06 juin 2006 (20h, amphithéâtre)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>[Auteurs divers]</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2019-04-07T12:52:09+02:000786988http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0786988/le-japon-racines-et-ruptures-compositeurs-japonais-solistes-de-l-ensemble-intercontemporainLe Japon : racines et ruptures : Compositeurs japonais, Solistes de l'Ensemble intercontemporain<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">57 min 27 sec</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Le Japon : racines et ruptures : Compositeurs japonais, Solistes de l'Ensemble intercontemporain">Le Japon : racines et ruptures : Compositeurs japonais, Solistes de l'Ensemble intercontemporain</h3> <p class="template-resume">Concert enregistré à la cité de la musique le vendredi 09 juin 2006 (20h, amphithéâtre)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>[Auteurs divers]</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>Solistes de l'Ensemble intercontemporain</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musique contemporaine</li> <li>20ème siècle (1945-2000) </li> <li>21ème siècle </li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2019-04-07T12:50:19+02:000746657http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0746657/nagauta-chant-et-musique-kabukiNagauta : chant et musique Kabuki<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 12 min</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Nagauta : chant et musique Kabuki">Nagauta : chant et musique Kabuki</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Cité de la musique le dimanche 20 octobre 1996 (16h30, salle des concerts)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>Ensemble Kineya</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> <li>18ème siècle </li> <li>19ème siècle </li> <li>20ème siècle (1900-1945) </li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2019-04-07T12:38:55+02:000082766http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0082766/les-maitres-de-musique-musiques-de-chineLes Maîtres de musique : Musiques de Chine<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 38 min</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Les Maîtres de musique : Musiques de Chine">Les Maîtres de musique : Musiques de Chine</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Cité de la musique le dimanche 14 janvier 1996 (15h, amphithéâtre)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>[Auteurs anonymes]</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>Lin Youren, qin (cithare sur table) et explications</li> <li>François Picard, présentation et traduction</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2019-04-07T12:26:53+02:000082249http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0082249/musiques-des-trois-religions-chinoises-hymnes-bouddhiquesMusiques des trois religions chinoises : hymnes bouddhiques<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 13 min</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Musiques des trois religions chinoises : hymnes bouddhiques">Musiques des trois religions chinoises : hymnes bouddhiques</h3> <p class="template-resume">Concert enregistré à la Cité de la musique le dimanche 06 septembre 1998 (16h30, salle des concerts)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>[Auteurs divers]</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>Maître Citing, direction spirituelle</li> <li>Maître Chen Zhong, direction artistique</li> <li>Chen Xiaolu, direction</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2019-04-07T12:22:39+02:000082247http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0082247/musiques-des-trois-religions-chinoises-musique-des-rituels-taoistesMusiques des trois religions chinoises : Musique des rituels taoïstes<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 12 min</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Musiques des trois religions chinoises : Musique des rituels taoïstes">Musiques des trois religions chinoises : Musique des rituels taoïstes</h3> <p class="template-resume">Concert enregistré à la Cité de la musique le samedi 05 septembre 1998 (18h30, salle des concerts)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>[Anonymes]</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>Maître Chen Liansheng, direction</li> <li>Maîtres, chanteurs et musiciens de l'Association taoïste de Shanghai</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2019-04-07T12:22:33+02:000082219http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0082219/la-voix-du-dragon-chine-theatre-de-marionnettes-le-singe-blanc-et-le-roi-dragonLa voix du dragon : Chine, théâtre de marionnettes : Le singe blanc et le roi dragon<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">47 min 38 sec</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :La voix du dragon : Chine, théâtre de marionnettes : Le singe blanc et le roi dragon">La voix du dragon : Chine, théâtre de marionnettes : Le singe blanc et le roi dragon</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Cité de la musique le vendredi 22 décembre 2000 (9h30, amphithéâtre)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>Orchestre de la troupe de marionnettes Yi Wan Jan</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>Li Chuan Tsain, direction</li> <li>Lin Yung Chih, maître tambour xiao gu</li> <li>Wu Wei hao, grand tambour da gu, hautbois suona</li> <li>Chang Yue-O, petit gong xiao lo</li> <li>Chen Hsuan Hua, grand gong da luo, petites cymbales poua</li> <li>Shao Chien Feng, flûte en bambou di</li> <li>Su I Min, vièle à deux cordes er xian</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2019-04-07T12:21:45+02:000082214http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0082214/la-voix-du-dragon-chine-musique-classique-sur-instruments-traditionnels-le-continent-des-solidairesLa Voix du Dragon : Chine, musique classique sur instruments traditionnels : Le continent des solidaires<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 4 min</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :La Voix du Dragon : Chine, musique classique sur instruments traditionnels : Le continent des solidaires">La Voix du Dragon : Chine, musique classique sur instruments traditionnels : Le continent des solidaires</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Cité de la musique le dimanche 10 décembre 2000 (15h, amphithéâtre)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>[Auteurs divers]</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2019-04-07T12:21:39+02:000082212http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0082212/la-voix-du-dragon-chine-musique-classique-sur-instruments-traditionnels-l-archipel-des-solitairesLa Voix du Dragon : Chine, musique classique sur instruments traditionnels : L'archipel des solitaires<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 13 min</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :La Voix du Dragon : Chine, musique classique sur instruments traditionnels : L'archipel des solitaires">La Voix du Dragon : Chine, musique classique sur instruments traditionnels : L'archipel des solitaires</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Cité de la musique le dimanche 03 décembre 2000 (15h, amphithéâtre)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2019-04-07T12:21:36+02:000082094http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0082094/les-maitres-de-musique-la-flute-japonaiseLes Maîtres de musique : la flûte japonaise<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 8 min 5 sec</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Les Maîtres de musique : la flûte japonaise">Les Maîtres de musique : la flûte japonaise</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Cité de la musique le samedi 18 janvier 1997 (16h30, amphithéâtre)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>Katsuya Yokoyama, shakuhachi</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> <li>20ème siècle (1945-2000) </li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2019-04-07T12:17:39+02:001041420http://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/1041420/le-japon-racines-et-ruptures-okinawa-chants-et-danses-populaires-traditionnelsLe Japon : Racines et ruptures : Okinawa : Chants et danses populaires traditionnels<!-- CIMU UNI2C SHORT --> <div class="uni2c-short"> <p class="line cim-short-contrat CONTRAT_1">Concert audio</p> <!--<p class="line"></p>--> <span class="cim-short-duree-type-doc">1h 30 min 33 sec</span> <h3 class="title template-title"title="Ecouter le concert :Le Japon : Racines et ruptures : Okinawa : Chants et danses populaires traditionnels">Le Japon : Racines et ruptures : Okinawa : Chants et danses populaires traditionnels</h3> <p class="template-resume">concert enregistré à la Cité de la musique le jeudi 22 juin 2006 (20h, Amphithéâtre)</p> <!-- <p class="cim-short-CONTRAT_1">CONTRAT_1</p> --> <br /> <ul class="template-info titre_mention_resp_prem"> <li>Sadao China, direction musicale, chant et sanshin</li> </ul> <ul class="template-info titre_mention_resp"> <li>Yutaka Tsuboyama, chant, composition</li> <li>Yasuko Yoshida, Kanako Hatoma, chant</li> <li>Keiko Higa, chant, tambour taiko et sanshin</li> <li>Yuko Afuso,Yoshiko Fujita, danse</li> </ul> <ul class="cim-short-genre"> <li>Musiques traditionnelles</li> <li>21ème siècle </li> </ul> </div> <!-- /CIMU UNI2C SHORT -->2017-11-22T21:38:51+01:00